Job Design & Job Grading

Nieuwe organisatievormen zorgen voor een verhoogde nood aan een duidelijk functieframework. Job Design en Job Grading vormen de hoekstenen van dat model.

Duurzame modellen

Ondernemingen implementeren aan een hoog tempo nieuwe organisatievormen met aandacht voor onder andere agility en zelfsturing. Bovendien bereiden veel organisaties zich voor op diepgaande transformatieprocessen, waarbij verantwoordelijkheden snel wijzigen en ze meer flexibiliteit verwachten van de medewerkers. In deze nieuwe werkorganisaties is vaak nood aan een duidelijk framework van generieke functies en functiefamilies per niveau.

Om aan die behoefte tegemoet te komen, ontwikkelt Hudson functiemodellen op maat van uw organisatie. Naast duurzaam moet zo’n model ook soepel genoeg zijn om wijzigingen in de werking van uw bedrijf aan te kunnen. Het model moet met andere woorden, bestand zijn tegen zowel groei als inkrimping van de onderneming.

Win-win voor werkgever en werknemer

Het opstellen en actualiseren van functiebeschrijvingen is een investering die rendeert. Uw medewerkers krijgen niet alleen een duidelijk beeld van wat u van hen verwacht. U kunt zelf met deze functiebeschrijvingen aan de slag binnen uw verschillende HR-processen: van werving en selectie over loopbaanmanagement en performance management tot training, ontwikkeling, functieweging, classificatie, etc.  

Onze consultants helpen u de functies binnen uw organisatie in kaart te brengen. We ondersteunen u bij het kiezen van het juiste concept en houden rekening met het organisatiemodel, de groeiambities en verwachtingen van alle stakeholders.

Volg het compas

Onderzoek wijst uit dat werknemers een loonbeleid rechtvaardig en motiverend vinden, wanneer deze zich baseert op de verantwoordelijkheden die opgenomen worden binnen de organisatie. Tussen twee functies kunnen de verantwoordelijk-heden echter zeer verschillend, maar ook gelijklopend zijn.  

Om de uiteenlopende functies (blue & white collar, directiefuncties, etc.) objectief te kunnen wegen, gebruikt Hudson een eigen analytisch functiewegingssysteem, het 5+1 Compas. Dit erkend Belgisch model wordt door ook de syndicale partners aanvaard.

5 criteria voor Job Grading

Het functiewegingssysteem analyseert elke functie via vijf sets van criteria en levert zo een antwoord op een aantal heel precieze vragen:

  • Wat is het vereiste niveau van technische expertise om de functie op kruissnelheid uit te voeren?
  • Met welk type problemen wordt iemand in deze functie geconfronteerd en wat is de mate van innovatie die verwacht wordt?
  • Hoe autonoom is de functie?
  • Wat is de impact van de functie op het behalen van de organisatiedoelstellingen?
  • Gaat het om een leidinggevende of een expertfunctie?

De weging resulteert in een eindscore voor elke functie. Op basis van hun toegevoegde waarde voor de organisatie lijsten we vervolgens alle functies op van hoog naar laag. Hudson voegt hier bovendien een extra dimensie aan toe, want naast deze klassieke criteria screenen we ook de competenties, die nodig zijn om vanuit deze functies het verschil te maken voor uw organisatie. Zo kunnen we de 5+1 Compas-score koppelen aan een competentieprofiel per functie, dat de basis legt voor uw competentie- en loopbaanmanagement.

Van enge naar bredere classificaties

Functieweging is geen doel op zich, maar een instrument om tot een organisatie-specifieke classificatie te komen. Functies met een gelijkaardige toegevoegde waarde kunnen we in een bepaalde klasse groeperen. In dit stadium bepaalt Hudson samen met uw directie het optimale aantal klassen dat we zullen hanteren. We houden daarbij rekening met de wenselijke loonstructuur, het systeem van loonprogressie, het organisatie- en loopbaanmodel.

In de markt zien we een evolutie richting bredere functieklassen. Van daaruit ontstaat een loonmodel waar de competenties van de medewerkers centraal staan, meer nog dan het verschil in verantwoordelijkheden. Een engere classificatie daarentegen laat medewerkers toe hun loopbaan uit te stippelen door van functie naar functie over te stappen. Deze aanpak vereist echter een intensief onderhoud van de beschrijvingen. 

Multilateraal en strategisch

Vanuit onze meer dan 20 jaar ervaring in dit vakdomein legt Hudson sterke eigen accenten op vlak van Job Design en Job Grading. Bij het uittekenen van het concept en het traject van een Job Design en functieclassificatie, houden we steeds rekening met de strategische beloningskeuzes van uw directie. Dit zorgt ervoor dat het job design, de classificatie, het loonmodel en het governance-proces een geïntegreerd geheel vormen dat de ambities van de organisatie helpt realiseren.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs