Leadership Development

Ambities realiseren, grenzen verleggen, teams begeleiden… Het takenpakket van een leider is uitdagend. Hoe goed iemand omgaat met deze druk kan het succes van uw organisatie bepalen. Via Leadership Development worden leiders de beste versie van zichzelf en kunnen ze hun team optimaal ondersteunen.

Follow the leader

Bij het formuleren van doelstellingen zet je als organisatie een stip aan de horizon. Een competente leider begeleidt het team dan op weg naar het doel. Tenminste, dit doel wordt enkel bereikt wanneer medewerkers zich geïnspireerd, uitgedaagd, gezien en gehoord voelen. Indien dit niet het geval is, valt er al snel stagnatie in het proces op te merken. Gelukkig kan iedereen een goede leider zijn, mits ze de juiste begeleiding krijgen. Van high potential tot expert: iedereen kan bijdragen op het vlak van visie, actie, impact, drive en verbinding. Over sommige vaardigheden beschikt de leider in spe van nature, andere helpen wij graag uit de verf komen. In leiderschapsontwikkeling stimuleren we professionals om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen groeicurve.

In een leiderschapstraject gaan we uit van vijf principes:

1. Leiderschap, visie en bedrijfscultuur gaan hand in hand.
2. Iedereen kan een leider zijn.
3. Eigen verantwoordelijkheid voor je persoonlijke groei.
4. Leren door te (blijven) doen.
5. Veranker permanente ontwikkeling in de organisatie.

Leaderschapstraject on track

Wil je als organisatie het leiderschapsgedrag van je medewerkers verbeteren en stimuleren? Dan is een leiderschapstraject de sleutel tot succes. Dit traject vangt aan met een gedegen begrip van zowel visie als cultuur. Hoe definiëren deze concepten succesvol leiderschap en aan welke uitdagingen wilt u dat uw leiders samenwerken? Dit kan gaan van people management of change management tot project management. Uiteraard bespreken we ook van bij de start wat de gewenste intensiteit is. U kan ervoor kiezen om leiders gedurende twee weken volledig onder te dompelen, of misschien past een maandelijkse sessie beter bij uw bedrijf en mensen?

Leiders gaan aan de slag met hun persoonlijke ontwikkelpunten in een mix van classroom training, expert talks, individuele coaching, intervisie en praktische cases in subgroepen. Ze werken met behulp van verschillende frameworks, tools en technieken aan hun vaardigheden en vertalen dit naar nieuw gedrag via discussiemomenten, rollenspellen en peer coaching. Hierbij gebruiken we zowel de gangbare internationale modellen als de Hudson methodologie en instrumenten.

Val, sta op, herhaal

Nieuw gedrag aanleren is complexer dan een nieuwe expertise aanleren. Leren lukt alleen wanneer iemand nieuwe inzichten blijft toepassen, fouten maakt, daarvan leert en zich zodoende blijft verbeteren. Daarvoor is ruimte nodig om te oefenen en te experimenteren. Wij geven graag volgend motto mee aan de deelnemers van dit traject: Val, sta op en herhaal dat totdat gedragingen deel uitmaken van je natuurlijke leiderschapsstijl.

Het stopt niet na een Leadership Development

Aangeleerde vaardigheden moeten blijvend worden ingezet om ze actief te houden en continu te verbeteren. Via het opzetten van interne coaching, intervisie, feedbackplatformen, mentoring en intra-company projecten faciliteren we daarom de verankering van permanente ontwikkeling in uw organisatie.

Via deze permanente begeleiding blijven uw leiders ook na het leiderschapstraject aan het stuur van hun ontwikkeling. Door leiders beslissers te maken over hoe ze zich verder ontwikkelen, worden ze eigenaar van hun verdere groeitraject in het kader van levenslang leren.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs