Motivatie

Dankzij onze motivatievragenlijst begrijpt u beter wat een medewerker of kandidaat motiveert of demotiveert op het werk, en welke stimulansen hun professionele prestaties positief kunnen beïnvloeden.

Unieke drijfveren

Niet alleen vaktechnische kennis en ervaring, maar evenzeer de motivatie en het engagement van uw medewerkers spelen een grote rol in uw bedrijfssucces. De professionele drijfveren die hen stimuleren, zijn echter sterk persoonsgebonden. Sommigen vinden het belangrijk om als leider te kunnen optreden. Anderen worden dan weer gelukkig als ze vooral anderen van dienst kunnen zijn. Sommigen halen energie uit het zelfstandig ondernemen van projecten, terwijl anderen vooral hun kennis willen uitbreiden.

Daarom is het als organisatie belangrijk goed te begrijpen wat medewerkers en kandidaten motiveert of demotiveert, inzicht te krijgen in wat ze nodig hebben om topprestaties te kunnen neerzetten en af te wegen of er een match is met wat uw organisatie of een specifieke functie te bieden heeft.

Stimulansen en ontwikkelingsprioriteiten

Iemands gevoeligheid voor bepaalde motiverende factoren valt echter moeilijk te peilen tijdens een interview. De Motivational Drives Questionnaires van Hudson is ontworpen om precies dat te doen. Onze motivatievragenlijst geeft u niet alleen een concreet beeld van wat iemand stimuleert, maar ook van de richting waarin die zich wil ontwikkelen, wat eventuele barrières kunnen zijn en hoe u iemands motivatie en werknemersbetrokkenheid zou kunnen verbeteren.

Motivatie & wetenschap

Onze motivatievragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op verschillende motivatietheorieën zoals Maslow, Schein, McClelland & Herzberg. Deelnemers wegen telkens een aantal stellingen af die relevant zijn binnen een professionele omgeving en peilen naar zowel interne als externe drijfveren. De aangeduide voorkeuren worden vervolgens vergeleken met de antwoorden van de normgroep. Zo leiden we af welke concrete combinatie van factoren iemands prestaties en betrokkenheid op het werk beïnvloeden.

Motivatie in kaart gebracht

De inzichten uit onze Motivational Drives Questionnaire kunnen in verschillende gebruiksvriendelijke rapporten worden weergeven:

  • Motivatierapport voor experten: bevat de detailscores en is bestemd voor HR-experten die vertrouwd zijn met de Hudson-methodologie.
  • Motivatierapport voor coaches & deelnemers: laagdrempelig rapport, voorzien van coaching tips of ontwikkelingsadvies.

Zo bezorgen we ook de deelnemer een boeiende ervaring, die uw merk en imago alleen maar versterkt.

Onze tools in huis halen?

Geef uw HR-team de beste tools om het potentieel van een (kandidaat-)medewerker aan te boren en optimaal in te zetten. Alle Hudson HR-tools kunnen aangekocht worden. Wij voorzien ook telkens de nodige opleiding om uw eigen medewerkers vlot met de tools te leren werken, de data correct te interpreteren en er de juiste acties aan te koppelen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs